Jalan muodot

Jalkaterien muoto vaihtelee huomattavan paljon yksilöllisesti, joten esittelemme tässä vain yleisimmät jalan muodot. Esittely perustuu abstraktiin vakiomuotoiseen jalkaterään, joka on jaettu kantaosaan, keskiosaan ja etuosaan.

KANTAOSAN MUODOT (neutraali, pronatoiva, supinoiva)

Neutraalissa asennossa oleva kantapää muodostaa takaa katsottuna suoran linja sääriluun kanssa. Kantapää voi myös poiketa normaaliasennosta niin, että kantaluu kallistuu joko ulospäin (lateraalinen) tai sisäänpäin (mediaalinen). Tätä kantaluun kallistumista kutsutaan eversioksi, jos jalka kiertyy ulospäin, ja inversioksi, jos se kiertyy sisäänpäin. Askelanalyysissä kantapään neutraali asento tarkoittaa neutraalia askellusta, eversio ylipronaatiota ja inversio supinaatiota eli alipronaatiota.
jalan-asennot


KESKIOSAN MUODOT (normaali, matala, korkea)

Jalan keskiosan tärkein ominaisuus on pitkittäiskaaren muoto, joka määritetään yleensä normaaliksi, korkeaksi tai matalaksi. Määritelmän tulisi aina perustua kaaren korkeuteen suhteessa jalan pituuteen.

Normaalin muotoinen pitkittäiskaari muodostaa melko tasaisen, ympyrän kehään vertautuvan kaaren isovarpaan tyvestä kantapäähän. Jalanjäljessä kaari muodostaisi noin kolmanneksen jalan keskiosan kokonaisleveydestä. Jos kaari on korkea, sen huippu sijoittuu yleensä keskikohtaa lähemmäs kantapäätä. Epäsymmetrisen kaaren lisäksi korkeaholvisen jalan jalanjäljessä kosketuspinta maahan on yleensä vajaa jalan keskikohdassa.

Jos jalan pitkittäiskaari on matala tai madaltunut, holvikaari on silminnähden normaalia matalampi jalan keskiosassa, mikä näkyy myös jalanjäljessä suurena kosketuspintana.

Yleensä pitkittäiskaaren rakenteen pelkkä silmämääräinen arviointi on vaikeaa, kun on kyse treenatusta ja lihaksikkaasta jalasta, kuten juoksijan jalasta. Juoksijoiden pitkittäiskaaret näyttävät yleensä todellista matalammilta, koska jalkapohja on tavallista lihaksikkaampi.

Myös kantapään poikkeamat normaaliasennosta vaikeuttavat jalan silmämääräistä arviointia. Yli- tai alipronaatio voi vaikuttaa jalanjäljen kosketuspintaan ja johtaa siten jalanjäljen virheellisiin tulkintoihin.
jalkaholvit


ETUOSAN MUODOT (kapeasta leveään)

Normaali jalka levenee tasaisesti kantapäästä varpaisiin ylhäältäpäin katsottuna. Jalkaterän etuosan leveyttä arvioidaan suhteessa jalkaterän pituuteen. Arviointiasteikko on kapeasta leveään.

Jos jalan takaosa ylipronatoi, etuosa kallistuu ja rullaus kantapäästä jalan keskiosaan keskeytyy. Päinvastaisessa tapauksessa eli alipronaatiossa etuosa voi kiertyä askeltaessa sisäänpäin.